Z Włoch do Polski

W październiku 2017 r., Anna Dyląg uczestniczyła w międzynarodowym programie Unii Europejskiej Pioneer into Practice Climate KIC mającym na celu łączenie sektora prywatnego oraz publicznego we wspieraniu innowacyjnych badań i projektów na rzecz zmian klimatycznych. W tym czasie pracowała ona w Bolonii we Włoszech, gdzie wraz z gminnym departamentem energetycznym wdrażała strategie energetyczne na terenie…

DOBRA ENERGIA DLA OCHRONY ŚRODOWISKA

  Anna Dyląg wraz nauczycielkami z XIII LO w Łodzi stworzyły wspaniały projekt edukacyjny dla młodzieży mający na celu propagowanie ochrony środowiska oraz wykorzystanie energii odnawialnej. Tym razem rozmawialiśmy o przyczynach i skutkach wszechobecnego smogu.                     Anna Dyląg E-mail | WWW | Twitter | Facebook | LinkedIn |…

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Z „RZECZPOSPOLITĄ”

  W dniach 22 – 23 marca 2017r. odbyły się warsztaty zorganizowane przez Rzeczpospolitą, których tematyka dotyczyła efektywności energetycznej. Jednym z prelegentów konferencji była Anna Dyląg, która zgłębiała zagadnienia finansowania działań poprawiających efektywność energetyczną w polskich przedsiębiorstwach.                Anna Dyląg E-mail | WWW | Twitter | Facebook | LinkedIn…

DOTACJE 40% FOTOWOLTAIKĘ I KOLEKTORY SŁONECZNE

  Dotacja dla osób fizycznych przeznaczona na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie województwa łódzkiego Jest to dofinansowanie na częściową spłatę kapitału kredytu, realizowanego za pośrednictwem banku na podstawie zawartej przez fundusz umowy o współpracy. Dofinansowanie Dotacja 40% kosztów kwalifikowanych wraz z pożyczką na całość inwestycji Kwota dotacji w formie częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego przeznaczona na instalację…

Ekspert Komisji Europejskiej ds. OZE i EE

Miło nam poinformować, że pani Anna Dyląg – właścicielka firmy ABC SUN ENERGY, została Ekspertem Komisji Europejskiej ds. energetyki odnawialnej i efektywności energetycznej. W zakres jej prac wchodzić będzie: ocena składanych wniosków do UE, ocena realizacji projektów finansowanych z unijnych środków, opracowanie polityki badawczo-rozwojowej i proinnowacyjnej UE, reprezentacja polskiej branży OZE na arenie międzynarodowej. Anna…

DOTACJA DO OZE

W roku 2016 WFOŚIGW przewidział do rozdysponowania 5 000 000,00 zł na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla osób fizycznych. To jedynie 500 instalacji! Każdy z nas może otrzymać do 10 000,00 zł dotacji przeznaczonej na częściową spłatę kapitału kredytu. Dotacje te dostępne będą już w lipcu 2016 roku! Ponad 200 naszych klientów skorzystało z różnych form dofinansowań…