Ekspert Komisji Europejskiej ds. OZE i EE

Miło nam poinformować, że pani Anna Dyląg – właścicielka firmy ABC SUN ENERGY, została Ekspertem Komisji Europejskiej ds. energetyki odnawialnej i efektywności energetycznej. W zakres jej prac wchodzić będzie: ocena składanych wniosków do UE, ocena realizacji projektów finansowanych z unijnych środków, opracowanie polityki badawczo-rozwojowej i proinnowacyjnej UE, reprezentacja polskiej branży OZE na arenie międzynarodowej.

DOTACJA DO OZE

W roku 2016 WFOŚIGW przewidział do rozdysponowania 5 000 000,00 zł na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla osób fizycznych. To jedynie 500 instalacji! Każdy z nas może otrzymać do 10 000,00 zł dotacji przeznaczonej na częściową spłatę kapitału kredytu. Dotacje te dostępne będą już w lipcu 2016 roku! Ponad 200 naszych klientów skorzystało z różnych form dofinansowań…

Facebook
Facebook
LinkedIn