DOBRA ENERGIA DLA OCHRONY ŚRODOWISKA

  Anna Dyląg wraz nauczycielkami z XIII LO w Łodzi stworzyły wspaniały projekt edukacyjny dla młodzieży mający na celu propagowanie ochrony środowiska oraz wykorzystanie energii odnawialnej. Tym razem rozmawialiśmy o przyczynach i skutkach wszechobecnego smogu.                    

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Z “RZECZPOSPOLITĄ”

  W dniach 22 – 23 marca 2017r. odbyły się warsztaty zorganizowane przez Rzeczpospolitą, których tematyka dotyczyła efektywności energetycznej. Jednym z prelegentów konferencji była Anna Dyląg, która zgłębiała zagadnienia finansowania działań poprawiających efektywność energetyczną w polskich przedsiębiorstwach.               

DOTACJE 40% FOTOWOLTAIKĘ I KOLEKTORY SŁONECZNE

  Dotacja dla osób fizycznych przeznaczona na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie województwa łódzkiego Jest to dofinansowanie na częściową spłatę kapitału kredytu, realizowanego za pośrednictwem banku na podstawie zawartej przez fundusz umowy o współpracy. Dofinansowanie Dotacja 40% kosztów kwalifikowanych wraz z pożyczką na całość inwestycji Kwota dotacji w formie częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego przeznaczona na instalację…

Facebook
Facebook
LinkedIn