DORADZTWO

ABC ENERGIA realizuje usługi:

dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, których przedmiotem są:

STRATEGIE ENERGETYCZNE

 • Zarządzanie energią w gminie w oparciu o partycypację społeczną
 • Zarządzanie energią w gminie
 • SEAP, SECAP
 • Plany Gospodarki Niskoemisyjnej
 • Plany zaopatrzenia w energię dla samorządu
 • Wdrażanie i konsultowanie strategii energetycznych

Pozyskiwanie funduszy z:

 • Wojewódzkiego Funduszu OŚ I GW
 • Narodowego Funduszu OŚ I GW
 • Regionalnego Programu Operacyjnego
 • ESCO
 • Inne środki finansowe dedykowane dla samorządów

KONSULTACJE ENERGETYCZNE

 • Optymalizacja zużycia energii w budynkach: ogrzewanie, chłodzenie, oświetlenie, ciepła woda użytkowa, procesy technologiczne
 • Audyty energetyczne budynków
 • Audyty elektro-energetyczne budynków
 • Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków
 • Obliczenia efektu ekologicznego przedsięwzięć modernizacyjnych

SPRAWDŹ JAK MOGĘ POMÓC

LinkedIn
LinkedIn
Share