ENERGETYKA OBYWATELSKA

Energetyka obywatelska

System zarządzania energią w gminie oparty na angażowaniu wszystkich interesariuszy danego obszaru

  podejście obejmujące szeroki udział obywateli i społeczności
w: produkcji energii ze źródeł odnawialnych, dystrybucji, zarządzaniu i zużyciu energii

Wdrożenie modelu pozwoli gminie:

  • zmniejszyć koszty energii,
  • poprawić efektywność energetyczną nieruchomości komunalnych,
  • ograniczyć zjawisko ubóstwa energetycznego,
  • zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne obszaru.

Dzięki energetyce obywatelskiej gmina:

  • zmniejszy emisję gazów cieplarnianych,
  • przyczynia się do globalnej walki ze zmianami klimatu,
  • zwiększa zaangażowanie mieszkańców w życie publiczne,
  • stymuluje rozwoj lokalnej gospodarki opartej na lokalnych zasobach.
LinkedIn
LinkedIn
Share