ENERGETYKA ODNAWIALNA

Trener: dr inż. Anna Dyląg

https://pl.linkedin.com/in/annadylag


 

Tematyka:

FINANSOWANIE INWESTYCJI W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Dla kogo:

 • inwestorów zainteresowanych energetyką odnawialną
 • pracowników sektora energetycznego
 • developerów
 • pracowników administracji samorządowej
 • przedstawicieli firm doradczych

Zakres tematyczny:

 • finansowanie instalacji dla budownictwa jednorodzinnego
 • finansowanie instalacji dla budownictwa instytucjonalnego oraz przemysłowego
 • warsztaty – przygotowanie wniosków dla programów finansowanych przez NFOŚIGW oraz WFOŚIGW

Forma szkolenia: wykład, ćwiczenia, dyskusja, analiza przypadku, gry i symulacje

Czas trwania: 16 h (2 dni)

Cena: 999 zł + VAT


 

Tematyka:

UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Dla kogo:

 • inwestorów zainteresowanych energetyką odnawialną
 • pracowników sektora energetycznego
 • developerów
 • pracowników administracji samorządowej
 • przedstawicieli firm doradczych

Zakres tematyczny:

 • uwarunkowania prawne międzynarodowe i krajowe
 • prawo budowlane
 • prawo energetyczne
 • ustawa o odnawialnych źródłach energii
 • elementy prawa administracyjnego

Forma szkolenia: wykład, ćwiczenia, dyskusja, analiza przypadku, gry i symulacje

Czas trwania: 8 h

Cena: 499 zł + VAT


 

Tematyka:

TECHNOLOGIA MONTAŻU I EKSPLOATACJA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Dla kogo:

 • inwestorów zainteresowanych energetyką odnawialną
 • pracowników sektora energetycznego
 • developerów
 • pracowników administracji samorządowej
 • przedstawicieli firm doradczych, szkolnictwa wyższego i kształcenia ustawicznego na kierunkach związanych z energetyką i ochroną środowiska, którzy zamierzają poszerzyć standardowy zakres usług konsultingowych i szkoleń o zagadnienia energetyki odnawialnej

Zakres tematyczny:

 • kolektory słoneczne
 • panele fotowoltaiczne
 • elektrownie wiatrowe
 • pompy ciepła

Forma szkolenia: wykład, ćwiczenia, dyskusja, analiza przypadku, gry i symulacje

Czas trwania: 16 h (2 dni)

Cena: 899 zł + VAT


 

Tematyka:

ETAPY INWESTYCJI W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Dla kogo:

 • inwestorów zainteresowanych energetyką odnawialną
 • pracowników sektora energetycznego
 • developerów
 • pracowników administracji samorządowej
 • przedstawicieli firm doradczych

Zakres tematyczny:

 • aspekty lokalizacyjne
 • budowa systemów i urządzeń energetyki odnawialnej
 • oszacowanie produkcji energii elektrycznej w systemie
 • wymiarowanie systemu pod zapotrzebowanie na energię elektryczną
 • obliczanie mocy systemu, sprawności oraz niezbędne prace optymalizacyjne
 • czynności prawne niezbędne do rozpoczęcia inwestycji
 • etapy realizacji inwestycji krok po kroku
 • analiza finansowa – case study: mała instalacja / duża instalacja

Forma szkolenia: wykład, ćwiczenia, dyskusja, analiza przypadku, gry i symulacje

Czas trwania: 16 h (2 dni)

Cena: 999 zł +VAT


 

Tematyka:

AUDYTOR EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Dla kogo:

 • przedsiębiorców
 • pracowników sektora energetycznego
 • developerów
 • pracowników administracji samorządowej
 • przedstawicieli firm doradczych

Zakres tematyczny:

 • zasady funkcjonowania systemu białych certyfikatów
 • zasady i sposób sporządzania audytu efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem
 • przygotowanie karty audytu
 • zarządzanie energią w zakładzie przemysłowym
 • analiza opłacalności ekonomicznej przedsięwzięć
 • analiza danych z monitoringu zużycia mediów energetycznych w zakładzie przemysłowym
 • ocena efektywności energetycznej budynków, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Forma szkolenia: wykład, ćwiczenia, dyskusja, analiza przypadku, gry i symulacje

Czas trwania: 16 h (2 dni)

Cena: 999 zł + VAT


 

Szczegółowych informacji udziela:

Anna Dyląg

+48 691 060 560

Anna@annadylag.pl

 

Imię i nazwisko

Adres email

Treść wiadomości

Korzystając z formularza, zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez witrynę.

 

 

Zapraszam do skomentowania
LinkedIn
LinkedIn
Share