REFERENCJE

Elżbieta Ciarcińska – EKO-FUTURA sp. z o.o.

Cechujące p. Annę Dyląg sumienność, zaangażowanie i odpowiedzialność, były gwarancją rzetelnie wykonanej pracy. Dzięki wykazywanej kreatywności, zdolnościom organizacyjnym oraz umiejętności przejrzystego przekazywania wiedzy, z powodzeniem pełniła powierzone jej funkcje. Duża samodzielność w realizacji działań oraz przygotowanie merytoryczne czynią Panią Anna Dyląg cenionym trenerem z zakresu energetyki.

Michał Tasior – ARIMR

Realizowany przez p. Annę Dyląg program szkolenia dostosowany był do naszych potrzeb i oczekiwań. Uczestnicy szkolenia bardzo wysoko ocenili poziom merytoryczny zajęć oraz przydatność wiedzy w swojej pracy zawodowej. Współpraca z p. Anną Dyląg przebiegała sprawnie i profesjonalnie. Niniejszym rekomendujemy p. Annę Dyląg jako rzetelnego organizatora szkoleń.

dr hab. prof. Edyta Zawisza – Instytut Nauk Geologicznych PAN & EIT Climate-KIC

Niniejszym listem potwierdzam współpracę z dr inż. Anną Dyląg w ramach działań promujących gospodarkę niskoemisyjną oraz ochronę klimatu realizowanych w Instytucie Nauk Geologicznych PAN w partnerstwie z EIT Climate-KIC. Cechujące p. Annę Dyląg wielkie zaangażowanie i odpowiedzialność, były i są gwarancją współtworzenia projektów mających na celu ochronę klimatu oraz rozwój energetyki obywatelskiej. Dzięki wykazywanej kreatywności, zdolnościom organizacyjnym oraz umiejętności przejrzystego przekazywania wiedzy, z powodzeniem pełniła powierzone jej funkcje. Duża samodzielność w realizacji działań oraz przygotowanie merytoryczne czynią p. Annę Dyląg cenioną działaczką na rzecz ochrony klimatu.

Emilia Dudziak – KDK INFO

W ramach projektu p. Anna Dyląg przeprowadziła 24 godziny lekcyjne. W ankiecie końcowej uczestnicy szkolenia chwalili p. Annę Dyląg za dobry kontakt z uczestnikami i ciekawy sposób prowadzenia zajęć. My ze swojej strony również oceniamy pozytywnie obopólną współpracę.

Ing. Luca Bellinato, Responsabile Settore Mobilità Comune di San Lazzaro di Savena (Bologna) – Italy

I’m writing to recommend dr inż. Anna Dyląg. She worked with us at the Mobility and Environmental Departments of San Lazzaro di Savena Municipality from the 1st to the 31st October 2017 as a “pioneer” in the Climate KIC “Pioneer into Practice” program organized by Knowledge and Innovation Communities from the European Institute of Innovation and Technology.
In the time I’ve known her, Anna developed some interesting lectures for High School students on climate change and energy savings, which have been followed with enthusiasm and interest and planned a useful feasibility study for photovoltaic installations in some public buildings (schools and gymnasiums).
Anna has been a positive element in the team, capable of introducing different and newest points of view; it was a pleasure to work with her because she is cheerful, available to help and confident even in unknown environments.
I highly maintained a good opinion and memory about Anna.

Zaufali mi m.in.:

SPRAWDŹ JAK MOGĘ POMÓC

Facebook
Facebook
LinkedIn