Elżbieta Ciarcińska – EKO-FUTURA sp. z o.o.

Cechujące p. Annę Dyląg sumienność, zaangażowanie i odpowiedzialność, były gwarancją rzetelnie wykonanej pracy. Dzięki wykazywanej kreatywności, zdolnościom organizacyjnym oraz umiejętności przejrzystego przekazywania wiedzy, z powodzeniem pełniła powierzone jej funkcje. Duża samodzielność w realizacji działań oraz przygotowanie merytoryczne czynią Panią Anna Dyląg cenionym trenerem z zakresu energetyki.

Zapraszam do skomentowania
LinkedIn
LinkedIn
Share