dr hab. prof. Edyta Zawisza – Instytut Nauk Geologicznych PAN & EIT Climate-KIC

Niniejszym listem potwierdzam współpracę z dr inż. Anną Dyląg w ramach działań promujących gospodarkę niskoemisyjną oraz ochronę klimatu realizowanych w Instytucie Nauk Geologicznych PAN w partnerstwie z EIT Climate-KIC. Cechujące p. Annę Dyląg wielkie zaangażowanie i odpowiedzialność, były i są gwarancją współtworzenia projektów mających na celu ochronę klimatu oraz rozwój energetyki obywatelskiej. Dzięki wykazywanej kreatywności, zdolnościom organizacyjnym oraz umiejętności przejrzystego przekazywania wiedzy, z powodzeniem pełniła powierzone jej funkcje. Duża samodzielność w realizacji działań oraz przygotowanie merytoryczne czynią p. Annę Dyląg cenioną działaczką na rzecz ochrony klimatu.

Zapraszam do skomentowania
LinkedIn
LinkedIn
Share