Emilia Dudziak – KDK INFO

W ramach projektu p. Anna Dyląg przeprowadziła 24 godziny lekcyjne. W ankiecie końcowej uczestnicy szkolenia chwalili p. Annę Dyląg za dobry kontakt z uczestnikami i ciekawy sposób prowadzenia zajęć. My ze swojej strony również oceniamy pozytywnie obopólną współpracę.

Zapraszam do skomentowania
LinkedIn
LinkedIn
Share