System infrastruktury elektroenergetycznej kraju

  O nieocenionym wkładzie energii elektrycznej w rozwój społeczno-gospodarczy nie  trzeba nikogo przekonywać. Należy zaś uzmysłowić sobie, że energia, którą z łatwością pobieramy z gniazdka, jest końcowym etapem złożonego procesu wytwórczego. Proces ten w różnym stopniu oddziałuje zarówno na obywateli, przedsiębiorstwa, ogólnoświatowy przemysł jak i politykę państw.   Chcąc w prosty sposób opisać budowę systemu…

Liberalizacja rynku energii elektrycznej w Polsce

  W latach ’90 XX wieku nastąpił okres nasilającego się trendu transformacji modeli funkcjonowania systemów elektroenergetycznych w wielu państwach świata. Trendy te silnie oddziaływały i inspirowały mniej innowacyjne kraje. Pokłosiem obranych kierunków zmian jest liberalizacja rynku energii. Wg Szablewskiego, liberalizacja ta obejmuje „złożony zespół reform, których celem jest uruchomienie rynkowych lub quasi rynkowych mechanizmów funkcjonowania…

Krótka historia energii elektrycznej

Historia energii elektrycznej sięga XIX wieku, kiedy to zaczął formować się sektor elektroenergetyczny. Małe elektrownie wodne oraz spalarnie węgla były pierwszymi obiektami, które wytwarzały prąd elektryczny. I to właśnie tama wodna w Debdon w Wielkiej Brytanii – centrum rewolucji przemysłowej, posłużyła jako pierwsza elektrownia wytwarzająca energię. Pewien innowacyjny angielski arystokrata postanowił rozświetlić swą galerię obrazów…

Facebook
Facebook
LinkedIn