Energie Cites

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć “ENERGIE CITES” przyjęła firmę ABC ENERGIA Sp. z o.o. w poczet swoich członków wspierających. http://www.pnec.org.pl/pl/ Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (PNEC) jest pozarządową organizacją non-profit, od 1994 r. współpracującą z samorządami lokalnymi na rzecz kształtowania lokalnej polityki energetycznej. Członkami Stowarzyszenia są miasta i gminy z całej…

Wymiar gospodarczy analizy sprawności systemów energetycznych w Europie

Załączone badania pochodzą z mojego doktoratu pt: “System zarządzania energią w gminie oparty na koncepcji Public Governance“           Funkcjonowanie gospodarek rozwiniętych krajów opiera się na różnych formach energii. Idąc tym tropem można wykazać, że wskaźniki energetyczne odnoszące się do gospodarki to miary określające prawidłowe działanie sektora energetycznego. Z drugiej zaś strony, poprawnie działająca branża energetyczna…

Wymiar społeczny analizy sprawności systemów energetycznych w Europie

Załączone badania pochodzą z mojego doktoratu pt: “System zarządzania energią w gminie oparty na koncepcji Public Governance“   Na satysfakcję większości obywateli – konsumentów energii elektrycznej i cieplnej – wpływa kilka podstawowych komponentów. Należą do nich m.in. cena, jaką muszą zapłacić za dane dobro czy jego dostarczona jakość. Skupiając się na jakości, mówi się o…

Które europejskie systemy energetyczne są najbardziej sprawne?

Załączone badania pochodzą z mojego doktoratu pt: “System zarządzania energią w gminie oparty na koncepcji Public Governance“   Kraj  2005 2010 2014 Czechy 13 7 6 Dania 1 2 1 Niemcy 6 6 10 Estonia 10 12 14 Grecja 14 15 16 Francja 4 9 8 Chorwacja 7 10 13 Włochy 9 4 5 Łotwa…

Polacy o energetyce

         W latach 90. XX wieku nastąpiła zmiana kierunku, w którym rozwija się światowa elektroenergetyka. Coraz więcej państw decyduje się na reformy sektora umożliwiające jego urynkowienie oraz prywatyzację. Proces ten, zwany liberalizacją rynku energii, wywołał prawdziwą rewolucję, zarówno w strukturze gospodarczej, jak i społecznej zaangażowanych w nią krajów. Do schyłku XX wieku dominującym systemem energetycznym…

Lepsza energia, bo ze słońca

Fotowoltaika, kolektory słoneczne, pompy ciepła – o tym dlaczego warto zainwestować w produkcję energii ze źródeł odnawialnych rozmawiamy z dr inż. Anną Dyląg – przedsiębiorcą, trenerem i konsultantem. LIFE IN. Łódzkie: Czy nauczyliśmy się już rozsądnie gospodarować energią, wyłączamy niepotrzebne urządzenia, oszczędzamy? Anna Dyląg: Cały czas się tego uczymy, ale w końcu zaczęliśmy dostrzegać korzyści,…

Zadania własne gminy z zakresu gospodarki energetycznej

Celem działania każdej gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb społeczności oraz tworzenie warunków dla pełnego uczestnictwa mieszkańców w jej życiu. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jasno stanowi o powinnościach samorządu w stosunku do mieszkańców będących członkami jej wspólnoty oraz o decentralizacji władzy publicznej. Przejawem tego procesu jest zobowiązanie samorządów terytorialnych do uczestniczenia w sprawowaniu władzy publicznej poprzez wykonywanie…

Z Włoch do Polski

W październiku 2017 r., Anna Dyląg uczestniczyła w międzynarodowym programie Unii Europejskiej Pioneer into Practice Climate KIC mającym na celu łączenie sektora prywatnego oraz publicznego we wspieraniu innowacyjnych badań i projektów na rzecz zmian klimatycznych. W tym czasie pracowała ona w Bolonii we Włoszech, gdzie wraz z gminnym departamentem energetycznym wdrażała strategie energetyczne na terenie…

Facebook
Facebook
LinkedIn